ש. הררי משרד עו"ד מטפל כיום בתביעות לפי סעיף 197 עבור קבוצות של עשרות ומאות משפחות בכביש איילון דרום (כביש 20- לחוו"ד השמאי המכריע גדעון גולדשטיין ז"ל היכנסו כאן), בכביש מכבית (כביש 471- לחוו"ד השמאי המכריע אלי אגמון היכנסו כאן), כביש 531 (חיבור כביש 6 לנתיבי איילון דרך כ"ס, רעננה, הרצליה), כביש 431, נתיבי איילון-שבעת הכוכבים, כביש 200 (בצמוד לבאר יעקב) וכן בתביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, בגין פגיעות מהקמת מגדלי מגורים ברמת גן (לחוו""ד השמאי המכריע בשדרות התמרים היכנסו כאן), רעננה, גבעתיים ועוד.

תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, היא תביעה בגין פגיעה תכנונית למקרקעין, שנגרמת לבעל זכויות במקרקעין (פסק דין בעניין זכות דייר בדיור ציבורי לתבוע ראו עמ"נ 22806-12-10 בעניין ירימי בו יצג ש.הררי משרד עו"ד את המערער), כתוצאה מאישור תוכנית בנין עיר. הזכות לתבוע על פי סעיף 197 נתונה רק לבעל נכס גובל. בית המשפט העליון בפסק דין בענין ויטנר, צימצם את פרשנות המושג גובל, כך שיחול רק על מגרש/חלקה הגובלים פיסית עם הקו הכחול של התוכנית, למעט החריגים של כביש שכונתי צר ושטח פתוח צר (אין הכרעה האם צריך להיות מגרש גובל או חלקה גובלת ראו פסיקות סותרות בעמ"נ 202/07 בו ש. הררי משרד עו"ד ייצג חלק מהמערערים ועמ"נ 39649-11-10 בו ש. הררי משרד עו"ד ייצג את המערערים וכיום מייצגם בערעור בבית המשפט העליון).

תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה נועדה לפצות עבור פגיעה במקרקעין ולא באדם. הפגיעה נמדדת לפי שווי המקרקעין לפני התוכנית הפוגעת ושווים לאחר התוכנית הפוגעת. בהעדר עסקאות, ניתן למדוד את הפגיעה לפי הגריעות התכנוניות שגרמה התוכנית למקרקעין.

כיום מובילה ממשלת ישראל תיקון לחוק התכנון והבניה (הידוע כרפורמת המרפסות). בפרק העוסק בסעיף 197 לחוק הקיים, פועלת ממשלת ישראל לצמצם את אפשרויות התביעה לפי סעיף 197, את חוג התובעים ואת שיעור הפיצוי שאותו ניתן לקבל. ש. הררי משרד עו"ד סבור כי החוק המוצע בעניין סעיף 197 (ובפרקים נוספים), אינו חוקתי ואם החוק יאושר, ישמח לעתור כנגד החוק החדש.