מטרדי רעש : תושבי חולון ובת-ים דורשים דיון נוסף בבג"ץ

13