הורחבו העיקולים הזמניים על נכסיו של ארקדי גאידמק

67