רישיון 87015 (2020)
LL.B במשפטים, הקריה האקדמית אונו, בהצטיינות, 2018